asist. Mojca Bizjak, dr. med.

specialistka dermatovenerologije

Asist. Mojca Bizjak, dr. med., specialistka dermatovenerologije, je poznana po temeljitih preventivnih pregledih kože, natančnem odstranjevanju kožnih izrastkov ter skrbni obravnavi bolnikov z različnimi boleznimi kože, nohtov in las.

Naročite se na posvet

Diplomirala je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2014 je opravila specialistični izpit iz dermatovenerologije, od leta 2015 pa je zaposlena na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Zaključuje doktorski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je tudi asistentka za predmetno področje dermatovenerologija.

Je članica Evropske akademije za alergijo in klinično imunologijo (EAACI), Zdravniške zbornice Slovenije in Združenja slovenskih dermatovenerologov, predavateljica na domačih in tujih strokovnih srečanjih, avtorica in soavtorica publikacij v uglednih mednarodnih znanstvenih revijah ter avtorica poglavja o alergijskih boleznih kože v učbeniku Kožne in spolne bolezni ter v učbeniku Interna medicina.

Osebna COBISS bibliografija (šifra raziskovalca 39674): https://bib.cobiss.net/biblioweb/direct/si/slv/cris/39674

Posegi in storitve